Bizi Arayın
0422 325 55 10
Bize Ulaşın
Yeşilyurt Malatya
Mail Gönderin
info@sevgifiziktedavi.com.tr

Radyolojik ilerlemenin en ileri noktası Manyetik Rezonans (MR) cihazlarının klinik kullanıma girmesidir. Bu cihazlar büyük birer mıknatıs gibidirler ve mıknatıslık özellikleri arttıkça tanısal güçleri de artmaktadır. Sağlık sektöründe 0.2, 0.5, 1 ve 1.5 tesla Manyetik alan gücüne sahip MR cihazları yaygın olarak kullanılmaktadır.


Manyetik alan gücünden de anlaşılabileceği gibi bunların en ileri teknolojili olanları 1.5 tesla MR cihazlarıdır.Malatya İlinde görüntüleme hizmetlerindeki eksikliğin giderilmesi amacıyla İlimizdeki doktorların da yoğun istek ve talepleri göz önüne alınarak 2009 yılı Kasım ayında Merkezimize kurulmuştur.

Merkezimiz ileri teknolojiye sahip MR ve Kemik Dansinometresi ile, bilgi ve tecrübeli Uzman Hekim ve Teknisyenleri, güler yüzlü ve ilgili personeli ile  Bölgesinin Radyolojik görüntüleme konusunda en iyi hizmet verme konusunda iddialı bir kurumdur.

 

MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME (MR)
MR aletleri radyo frekans dalgası ile çalışan cihazlardır. X ışını içermediğinde hamilelerde de kullanılabilir ve şu ana kadar vücuda bilinen bir zararı yoktur. Ancak cihazlar büyük birer mıknatıs yapısında olduğundan kalp pili taşıyanlar, damar klipsleri ve vücudunda bazı metal protezler bulunan hastalar bu cihazlara giremezler.

MR inceleme esnasında vücut bir takım standart bölgelere ayrılarak incelenir ve incelenecek vücut bölgesine coil dediğimiz radyo frekans alıcıları yerleştirilir. Hastanın şikayetlerine ve Doktorun isteğine göre değişik düzlemlerde ve farklı çekim teknikleri ile inceleme yapılır.

Picture Archiving and Communication Systems (PACS)

Radyolojik görüntülerin dijital olarak elde edilmesi, arşivlenmesi ve iletilmesi sistemi olarak tanımlanabilir. Sistem, arşivlemenin yanında bu görüntülerin başka merkezlere ulaştırılmasına da olanak tanımaktadır PACS sistemi vasıtası ile MR görüntülerimizin tümü sanal ortamda arşivlenmekte Hastanın merkezimizde daha önce yapılan tüm tetkiklerine doktorlarımızın kolaylıkla ulaşması mümkün olmakta bu sayede eski görüntüler ile yenileri mukayese edilerek doğru ve güvenilir teşhise ulaşmada önemli bir adım atılmaktadır.

MR’da BAŞLICA VÜCUT BÖLGELERİ VE İNCELEME AMAÇLARI;

1.Beyin MR : Beynin her türlü damarsal ve tümöral hastalıkları, travmalar, doğumsal hastalıklar, baş ağrısının ve denge bozukluklarının sebebinin araştırılması, bunama hastalıkları Beyin MR’ın en sık inceleme sebeplerini oluşturur.

2.Orbita MR : Göz ve komşu yapıların hastalıklarının araştırılması.

3.Maksilla Facial Bölge MR : Yüz bölgesi, tükürük bezleri ile burun her iki yarısında yer alan paranazal sinüslerin hastalıkları.
4.Boyun MR :
Özellikle boyun lenf bezler, ses telleri, tiroid bezi hastalıkları ve boyun yumuşak doku hastalıklarının araştırılması.

5.Toraks MR : Akciğer, kalp ve kalpten ayrılan büyük damarların hastalıklarının araştırılması.

  1. Meme MR : Öncelikle meme tümörlerinin tanısı ve tedavi takibi amacı ile yapılır. Ayrıca memenin iltihabi hastalıkları ve silikon meme protezlerinin takibi amacı ile de sık olarak kullanılmaktadır. 
  2. Üst Batın MR: Karaciğer, dalak, pankreas, safra kesesi, böbrek ve böbrek üstü bezleri gibi karın bölgesinin üst yarısında yer alan organları incelemek amacı ile kullanılır. 

8.Alt Batın MR : İdrar kesesi (Mesane), kadın üreme organları, erkekte prostat bezi, testisleri ve bunları çevreleyen kemik yapıların incelenmesi amacı ile kullanılır.

9.Kalça MR: Kalça ekleminin her türlü iltihabi hastalıkları, dejeneratif hastalıkları ve kalça eklemi ile çevre dokuların her türlü travmatik ve tümöral hastalıkları.

10.Diz MR: Diz ekleminin kemik ve kıkırdak yapılarının değerlendirilmesi, özellikle menisküs yırtık ve dejenerasyonlarının araştırılması ve diz eklemindeki bağlarının bütünlüğünün değerlendirilmesi amacı ile kullanılır.

11.Ayak Bileği MR: Ayak bileği ekleminin bütünlüğünü, kemik yapıları ve ayak bileğini oluşturan bağ ve tendonların zedelenme ve yırtıklarının araştırılması.

12.Ayak MR: Ayak kemiklerinin ve yumuşak dokuların her türlü iltihabi, tümöral ve romatizmal hastalıklarının araştırılması.

13.Omuz MR: Omuz eklemini oluşturan kemik yapıların, eklem kıkırdaklarının, bağ ve tendon hastalıklarının incelenmesi.

14.Dirsek MR: Öncelikle dirsek eklemini oluşturan kemiklerin travmalarında, dirsek çevresi yumuşak dokuların değerlendirilmesinde ve dirsek eklemini oluşturan bağların zedelenme ve yırtıkları.

15.El bileği MR: El bileğini oluşturan kemiklerin bütünlüklerini değerlendirmek, dejeneratif ve romatizmal hastalıklarının araştırılması ve el bileği çevresindeki özellikle ganglion kistleri gibi yumuşak doku kitlelerinin belirlenebilmesi.

16.El MR: El kemiklerinin ve tendonlarının her türlü travmatik, romatizmal ya da tümöral hastalıklarının araştırılması.

17.Servikal MR : Boyun omurlarından kaynaklanan disk hernilerinin (boyun fıtıklarının), boyun omuriliğinin ve boynu oluşturan omurgaların hastalıklarının araştırılması.

18.Dorsal MR: Sırt omurlarını oluşturan kemiklerin travma ve iltihabi hastalıklarında, sırt omurları arasındaki disklerin fıtıklaşmalarının araştırılması amacıyla ve omuriliğinin sırt bölgesinin değerlendirilmesinde.

19.Lumbo-sakral MR: Bel bölgesini oluşturan omurgaların travmatik ve iltihabi hastalıklarının araştırılması, bel fıtıklarının belirlenebilmesi ve omurilik kesesi içindeki olası iltihabi ve tümöral patolojileri.

20.Temporo-mandibuler MR: Çene eklemi hastalıklarının ve eklem mesafesinde bulunan diskin hareketinin araştırılması.

  1. MR Anjiografi: Her türlü vücut bölgesindeki damarsal yapıların genişleme, daralma ve akım paternlerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılır.
  2. MR Kolanjiografi (MRCP): Safra kesesi ile safra yollarının taş ve tümör gibi tıkayıcı hastalıkları ve safra yolu yaralanmalarında kullanılır. 
  3. MR Ürografi: İdrar yollarının taş ya da tümör gibi tıkayıcı hastalıklarında kullanılabilir. 

24.Tüm Vücut Metastaz Arama: Tüm vücut yumuşak doku ve kemik yapılarının tümör yayılımı açısından kabaca taraması amacıyla Sintigrafiye yardımcı bir yöntem olarak kullanılabilir.