Bizi Arayın
0422 325 55 10
Bize Ulaşın
Yeşilyurt Malatya
Mail Gönderin
info@sevgifiziktedavi.com.tr

Hasta Hakları Birimi

 • HASTA HAKLARI VE SORUMLULUKLARI

  Sağlık hizmetleri, yaşamsal önemi nedeniyle, kişilerin hak ve sorumluluklarından ödün verilemez niteliktedir. Hastanelerimize başvuran tüm hastalarımız ve yakınlarının hastanelerimizden hizmet aldıkları süre içinde sahip oldukları tüm haklarına saygı duyuyoruz. T.C. Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Yönetmeliği’nden yararlanarak hazırladığımız bu kaynak; hastalarımızı sahip oldukları haklar ve hizmet alımı sırasında yerine getirmeleri gereken sorumlulukları hakkında bilgilendirme amaçlıdır.

  Hasta Hakları

  Hasta hakları uluslararası ve ulusal mevzuat ile teminat altına alınan, tıbbi yardım talep eden ve bu amaçla bir sağlık kuruluşuna başvuran kişinin o sağlık kuruluşunda kendisine verilen tüm hizmet süreci içerisinde haklarının korunması adına yapılan uygulamaların tamamıdır.

  Hasta hakları, insan sağlığının yüksek düzeyde korunmasını ve sağlık hizmetlerinin yüksek kalitede verilmesini amaçlar.

  1. Hizmetlerden Yararlanma Hakkı

  Hastanemize başvuran her birey, dil, din, ırk veya mezhep ayrımı yapılmaksızın tüm hizmetlerden yararlanma hakkına sahiptir. Hayatını sağlıkla sürdürmesi için gerekli olan koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinden hakkaniyet içerisinde yararlanma hakkına sahiptir.

  2. Bilgilendirme ve Bilgi İsteme Hakkı

  Hastalarımız hem sağlık durumu hakkında hem de mevcut sağlık hizmetleri ve onlardan nasıl yararlanabileceği konusunda bilgi alma, kendisi ve hastalıklarıyla ilgili belgeleri görme ve edinme hakkına sahiptir.

  3. Rıza ve Onay Hakkı

  Hastalarımız yeterli ölçüde bilgilendirildikten sonra önerilen tedaviyi kabul etme, reddetme ya da durdurulmasını isteme hakkına sahiptir.

  4. Sağlık Kuruluşunu ve Personelini, Seçme ve Değiştirme Hakkı

  Hastalarımız hangi tanı ve tedavi yönteminin kullanılacağını, tedavilerinden sorumlu doktor, hemşire ve diğer sağlık personelini seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.

  5. Mahremiyet ve Gizlilik Hakkı

  Hastalarımız kişisel bilgilerinin, sağlık durumlarının, teşhis ve tedavi süreçlerinin veya özel ziyaretlerinin içeriğinin gizli tutulmasını talep etme hakkına sahiptir.

  6. Saygınlık Görme Hakkı

  Hastalarımız güler yüzlü, nazik, şefkatli yaklaşımla ve temiz çağdaş bir ortamda sağlık hizmeti alma hakkına sahiptir.

  7. Dini Vecibelerini Yerine Getirme Hakkı

  Hastalarımız sağlık tesisinin imkânları ölçüsünde ve tedaviye engel olmadığı sürece dini vecibelerini yerine getirme hakkına sahiptir.

  8. Ziyaret ve Refakat Hakkı

  Hastalarımız hastanemiz tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun bir şekilde ziyaretçi kabul etme ve refakatçi bulundurma hakkına sahiptir.

  9. Güvenlik Hakkı

  Hastalarımız can ve mal güvenliklerinin korunması ve sağlık hizmetlerindeki risklerden ve tıbbi hatalardan korunma hakkına sahiptir.*
  10. Konsültasyon ve İkinci Görüş isteme Hakkı

  Hastalarımız tedavisi ile ilgilenen hekim dışında aynı branşta görev yapan bir başka hekimden sağlık durumu hakkında bilgi alma ya da farklı bir branştan bir uzman ile konsültasyon yapılmasını isteme hakkına sahiptir.

  11. Şikâyet /Görüş ve Öneri Bildirme Hakkı

  Hastalarımız haklarının ihmali halinde hastanemizde şikâyet mekanizmasının başlatılması, gözden geçirilmesi, sonuçlandırılması ve sonucundan haberdar edilmesi hakkına sahiptir.

   

  Güvenlik nedeniyle hastanelerimizin kamu açık, genel alanlarında kamera çekimleri gerçekleştirilmektedir. Ancak hasta odası, hekim odası gibi mahremiyet gerektiren alanlarda bu önlem uygulanmamaktadır.

   

  Hasta Sorumlulukları

  Hasta sorumlulukları hastanın bir sağlık kurulusuna başvurmadan ve başvurduktan sonraki süreçte yerine getirmesi gereken ödev ve yükümlülüklerdir.
  1. Genel Sorumluluklar

  • Hastalarımız kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmaktan ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymaktan sorumludur.
  • Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir.
  • Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmaktan sorumludur.

  2. Sosyal Güvenlik Durumu

  • Hastalarımız sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmekten sorumludur.

  3. Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme

  • Hastalarımız yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz bildirmekten sorumludur.

  4. Hastane Kurallarına Uyma

  • Hastalarımız başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymaktan sorumludur.
  • Hastalarımız Sağlık Bakanlığı ve ilgili sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymaktan sorumludur.
  • Hastalarımızın tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecinde sağlık çalışanları ile iş birliği içinde olmaktan sorumludur.
  • Hastalarımız tetkik ve tedavi giderlerini ödemekten sorumludur.
  • Hastalarımız randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uymaktan ve değişiklikleri ilgili yere bildirmekten sorumludur.
  • Hastalarımız hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermekten sorumludur.
  • Hastalarımız hastane malzemelerine vereceği zararları karşılamaktan sorumludur.

  5. Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma

  • Hastalarımız tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemek ve anlayamadığı yerleri sormaktan sorumludur.
  • Hastalarımızın tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmekten sorumludur.
  • Hastalarımız sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmekten sorumludur.

  Hastalarımız uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan sorumludur.