Bizi Arayın
0422 325 55 10
Bize Ulaşın
Yeşilyurt Malatya
Mail Gönderin
info@sevgifiziktedavi.com.tr

KVKK Aydınlatma Metni

 • MALATYA HAYAT SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HASTA AYDINLATMA METNİ

  Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda bilgileri bulunan Malatya Hayat Sağlık Hizmetleri A.Ş. (“Özel Sevgi Fizik Tedavi Merkezi) tarafından hazırlanmıştır.

  MERSİS Numarası: 006110076840014
  Adresi: Sivas Caddesi No:12 44100 Battalgazi MALATYA / Türkiye
  Telefon: (90) 422- 326 16 56        Faks: 4223248932                   E-mail: info@sevgifiziktedavi.com.tr

  Özel Sevgi Fizik Tedavi Merkezi hastalarına ait: Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası, geçici T.C. kimlik numarası, tabiyeti, ülke, şehir, doğum yeri ve tarihi, medeni hal, cinsiyet, meslek, sigorta kart numarası, adres, telefon numarası, e posta adresi, banka hesap, IBAN numarası, kredi kart bilgileri, Sosyal Güvenlik Kurumu ile özel sağlık sigortası verileri, tıbbi raporlar, tanı muayene verileri, biyometrik ve genetik veriler, laboratuvar sonuçları, test sonuçları, doktor analiz ve yorumları, randevu bilgileri, reçete bilgileri, cinsel hayata ilişkin bilgiler, anket, kamera kayıtları, IP adresine ilişkin kişisel verileri kaydetmekte ve işlemektedir.

  Bu kişisel veriler, özel sağlık hizmetleri başta olmak üzere, bilgi güvenliği süreçleri, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, hastane destek hizmetlerinin yürütülmesi, hasta ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, faaliyetlerinin ilgili mevzuata veya şirket prosedürlerine uyumlulaştırma planlama ve yönetimi, müstehaklık sorgusu için bilgilerin paylaşılması, santral ve elektronik diğer kanallar üzerinden randevu hakkında bilgilendirme, kimlik doğrulaması yapılması, kalite geliştirme işlemlerinin yürütülmesi, hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması amaçlarıyla işlenmektedir.

  Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” hukuki sebebine dayanarak fatura, ödeme, lojistik;  “açık rızanın alınması” hukuki sebebine dayanarak randevu, bilgilendirme, hasta memnuniyeti işlemlerinde, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda elde edilmekte, tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenmekte olup, gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınarak korunmaktadır.

  Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
  sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın, aksi halde,
  veri sahibinin açık rızası alınması durumunda aktarılmaktadır. Açık rızaya dayanan işlemlerde, açık rızanın geri alınması halinde, veri işleme faaliyeti durdurulmaktadır.

  Kişisel verileri, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere; gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, özel sigorta şirketleri, sözleşmeli hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız kuruluşlar ile paylaşılmaktadır.

  Kanunun “İlgili kişinin hakları”nı düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, ayrıntısını http://sevgihastanesi.com.tr/ adresinde bulunan Sevgi Hastanesi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlendiği şekilde, Başvuru Formu’nu  Özel Sevgi Fizik Tedavi Merkezi’ne ileterek yapılabilir.

                                                                                   Malatya Hayat Sağlık Hizmetleri A.Ş.