Ağrı Tedavisi

 

   Birçok hastalığın ortak semptomu olan ağrı, hastaların doktora başvurmalarına en sık yol açan nedenlerden biridir. Bazı hastalıklar ve durumlar akut ağrı dediğimiz ani gelişen ve şiddetli ağrıya (bel boyun fıtıkları gibi), bazıları ise kronik olarak adlandırdığımız yavaş gelişen ve süregen ağrıya (romatizmal ağrılar ) yol açabilir.

Merkezimize ağrı yakınması ile başvuran hastalarımızın muayene ve tanısal işlemlerle ağrılarının kaynağı belirlenir.Devamında ağrıya yol açan bozukluğu gidermeye yönelik çeşitli uygulamalar yapılır. Sevgi FTR merkezi ağrı tedavisinde kullanılan en modern ekipmana sahiptir.

Ağrı tedavisinde TENS, alçak frekanslı akımlar, vakum, ultrason diatermi, kısa dalga diatermi,laser gibi fizik tedavi ajanları ve gerekli görüldüğünde manüplasyon ve enjeksiyon gibi yöntemler kullanılmaktadır.