Amputasyon Nedir?

 

    Amputasyon artık hastaya bir faydası olmayıp, şiddetli ağrı oluşturan yada sağlığı tehdit eden kol yada bacağın bir bölümünün kesilip alınmasıdır. Genellikle parmak, ayak, bacak yada kol kesilir. Her he kadar kötü bir sonuç olarak kabul edilse bile, amputasyon tedavi yöntemleri içinde yer alan bir son duraktır. Ampute edilen bacak yada kol yerine, gerektiğinde protez (yapay kol veya bacak) takılır.

Amputasyon bir çok nedenle yapılmakla beraber, en sık neden çoğu kez ateroskleroza bağlı ileri evre damar hastalıklarıdır. Damar hastalıkları zamanında tedavi edilmediğinde yada artık dokunun kanlanmasını sağlayacak bir tedavi seçeneği kalmadığında, dokular canlılıklarını geri döndürülemeyecek düzeyde yitirir ve son seçenek olarak amputasyon gerekir. Bazen dokuda damar hastalığı nedeni ile tedaviye cevap vermeyen şiddetli ağrı yada enfeksiyon nedeni ile amputasyon yapılır.

Ampute rehabilitasyonu;

Kol ya da bacağın tamamının veya bir kısmının kaybı sonucu gereken rehabilitasyon kompleks bir olaydır. Amputasyonlu hastaların rehabilitasyonunda temel amaç rahat, fonksiyonel ve estetik bir protez yapılması ve uygulanmasıyla hastanın eski sosyal yaşantısına ve işine dönmesi veya başka bir iş yapacak duruma getirilerek ekonomik bağımsızlığını kazanmasıdır.

Ampute rehabilitasyonu ameliyattan önce başlar. Ameliyattan sonra akut dönemde sağlam kaslar güçlendirilir ve hastaya psikolojik destek verilir. Protez öncesi dönemde güdüğün şekillenmesi ve küçülmesi yönlendirilir, kas kuvveti artırılır. Daha sonraki dönemde hastaya uygun protez verilir ve protez eğitimi yaptırılır.