Omurilik Yaralanmaları

 

 


     Felce neden olan ikinci önemli grup omurilik yaralanmaları olup, ülkemizde en yaygın olarak trafik kazaları ve iş kazaları sonucu ortaya çıkmaktadır. Yüksekten düşme, ateşli silah yaralanması, enkaz altın kalma, sığ suya balıklama atlama veya spor yaralanmaları gibi nedenlerle de omurilik hasarı olabilmektedir. Bu hasar bel veya sırt bölgesinde ise her iki bacakta his ve hareket kaybı, boyun bölgesinde ise hem kollarda hem de bacaklarda his ve hareket kaybı olmaktadır. Bu gibi durumlarda erken dönem tedavileri ve gerekli cerrahi girişimler yapıldıktan sonra geniş kapsamlı bir rehabilitasyon programının uygulanmasına başlanmalıdır.

    Rehabilitasyonun amacı , omurilik hasarı geçiren hastaya günlük yaşantısıyla ilgili fonksiyonel kayıpları yeniden kazandırmaya çalışmaktır. Omurilikteki hasarın seviyesine ve derecesine göre bu hedef sadece yürümekten ibaret olduğu gibi, günlük yaşantıyla ilgili diğer faaliyetleri de kapsayabilir. İyi bir planlama ile hedefler belirlenir ve uzun soluklu bir rehabilitasyon süreci ile bu hedefe ulaşmaya çalışılır.

     Omurilik yaralanması geçiren hastaların rehabilitasyonunda, daha önce belirttiğimiz özel tedavi egzersizlerinin yanı sıra özel ergoterapi yöntemlerinden yararlanmak gerekir. Gerekli hallerde ortez adı verilen araçlardan yararlanarak hastanın ellerini veya ayaklarını daha etkin şekilde hareket ettirmesine olanak sağlayan yardımcı cihazlar yaptırılır. Çağdaş rehabilitasyon anlayışına göre omurilik felci geçiren bir kişinin sakatlık düzeyi ne olursa olsun, aktif yaşama geri dönmesi , evinden dışarı çıkabilmesi, toplumsal yaşama katılması, sportif etkinliklerde bulunması, sosyal ve mesleki yaşantısına devam edebilmesi hedeflenir. Gerek ülkemizde gerekse dünya çapında bu hedefe ulaşmış ve çok önemli görevler üstlenmiş kişiler vardır. Bedensel engelli kişilerle ilgili toplumsal farkındalığın giderek artması ve engelli kişilere bakış açısının değişmesiyle birlikte bu alandaki örneklerin çoğalacağını ümit ediyoruz.